Cơ Hội Nghề Nghiệp

👉 Bạn có lựa chọn công việc tư vấn bảo hiểm khi là sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường?
👉 Bạn cần trang bị kiến thức gì nếu là một tư vấn tài chính với tuổi đời rất trẻ và tuổi nghề rất ít?
👉 Bạn có dám từ bỏ ước mơ để theo đuổi giá trị nhân văn của nghề TVBH?
 Những điều đó, tưởng chừng như rất khó khăn nhưng với sự quyết tâm của chính chúng ta, Dai-Ichi-Life đã nhận ra giá trị của nghề TVBH và tâm huyết trang bị cho mình những 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 cần thiết để gắn bó dài lâu với nghề.
😍 Hãy cùng gặp gỡ Tham gia với đội ngũ của chúng tôi ngay. Cùng bạn biến ước mơ thành hiện thực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét